Meulenbelt
Tekst & Redactie
Bel: 06-14815711

Communicatie begint met heldere teksten, en die kan ik voor u schrijven. Met ruime ervaring in het tekstschrijversvak, zowel online als in print, heb ik aan een half woord (en vooruit, soms iets meer) genoeg.

Voor al mijn tekstwerk verplaats ik mij zoveel mogelijk in uw lezer; wat wil die weten en, minstens zo belangrijk, waar zit hij of zij niet op te wachten? Want goede communicatie is ook weglaten, de lezer niet vermoeien met alles wat er over een onderwerp te vertellen valt maar aanvoelen wat er op dat moment, in de gegeven context belangrijk is.

Wat?

U kunt bij mij terecht voor tekst en redactie. Het kan om kopij gaan voor uw personeels- of consumentenblad, SEO-proof teksten voor uw website, maar bijvoorbeeld ook klantbrieven, rapporten of de berichten voor uw maandelijkse nieuwsbrief zijn bij mij in goede handen.

Heeft u al tekst maar vindt u die nog niet geschikt voor uw doelgroep? Laat mij dan de redactie doen. Ik corrigeer eventuele taal- en stijlfouten, verbeter waar nodig de opbouw van het verhaal en kijk of toon en inhoud overeenkomen met de beoogde boodschap.