Meulenbelt
Tekst & Redactie
Bel: 06-14815711

Tarieven

Geen tekst is hetzelfde, mijn tarieven zijn dat daarom ook niet. Onderwerp en tekstsoort, voorbereidings- en schrijftijd en interviews en research bepalen de hoogte van het tarief. Ik werk met een woordtarief, dan komt niemand voor verrassingen te staan. Bijkomende posten als overleg per mail en/of telefoon, eventuele reistijd en -kosten en twee correctierondes zijn in dat tarief verdisconteerd. Het tarief stel ik uiteraard altijd vooraf vast, op basis van de door u aangeleverde informatie

Mijn tarieven zijn:

Nieuwe tekst: 30 - 60 cent per woord

Tekstredactie: 10 - 30 cent per woord

 

Mail mij voor een vrijblijvende prijsopgave.